El Med Märkningen Bra Miljöval | Falkenberg Energi

Endast el med märkningen Bra Miljöval

Vi på Falkenberg Energi säljer bara el som är märkt Bra Miljöval, enligt Naturskyddsföreningens hårda krav. Märkningen Bra Miljöval innebär att all el är förnybar. Kriterierna ställer hårda krav på att elproduktionen tar hänsyn till både miljö, klimat, djur, växter och människor.

Eftersom märkningen är oberoende så anpassas inte krav och regler till vissa företag eller produkter. Märkningen utgår från miljöns bästa och de krav som ställs är strikta och transparenta. Detta gör att Bra Miljöval faktiskt är en av världens tuffaste miljömärkningar. För varje kilowattimme el märkt Bra Miljöval som säljs går dessutom pengar till miljöförbättrande åtgärder, energieffektivisering och investeringar i ny spännande miljöteknik.

Varje år genomför Naturskyddsföreningen en kontroll av såld och inköpt miljömärkt el för att säkerställa att miljökraven i kriterierna är uppfyllda, och att elen har sitt ursprung från produktion i godkända kraftverk. Kontrollen är konsumenternas garanti på att den miljömärkta el de har valt att boka/köpa är med i deras elleverans. Rapporten från 2021 års kontroll finns här.

100% förnybar el

När du väljer Falkenberg Energi minskar du din klimatpåverkan, ökar efterfrågan på hållbart producerad el och bidrar till olika projekt för att minimera miljöbelastningen och för att reparera redan uppkomna skador. Genom att sälja miljömärkt el vill vi tydliggöra att ditt val som konsument gör verklig skillnad.

Vad får du när du väljer el märkt Bra Miljöval?

  • Du får el som är ursprungsmärkt från förnybara energikällor som vatten-, vind- och solkraft. Det innebär även att elen inte är producerad av kärnkraft, fossila bränslen eller ny vattenkraft.
  • Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljön.
  • Du stödjer projekt som återställer ekosystem och som förebygger skadlig miljöpåverkan.
  • Du stödjer elproduktion som har låg klimatpåverkan.
  • Du stödjer elproduktion som tar hänsyn till biologisk mångfald.

Här kan du läsa mer om Naturskyddsföreningens arbete med Bra Miljöval.

Hur vet man att det verkligen är Bra Miljöval-märkt el man köper?

Vi har ett gemensamt elnät i Sverige. Energibolaget du köper energi ifrån har ditt förtroende att tillföra elnätet lika mycket energi/år som du förbrukar och vi kan aldrig garantera att elnätet tillförs mer energi av visst slag än vad vi själva ”utvinner” eller köper in.

När många kunder väljer el märkt Bra Miljöval, finns det därför bara ett alternativ: att utvinna mer av den varan. Ditt val påverkar alltså den energi som skall finnas i elnätet, detta är konsumentmakt. Varje gång någon väljer el märkt Bra Miljöval minskar mängden mindre miljöanpassad energi med motsvarande mängd. Du bestämmer själv hur den energi du vill köpa skall utvinnas.

Du kan även jämföra det nordiska elsystemet med en vattentunna: En vattentunna (elnätet) har ett antal hål där vattnet strilar ut (energikonsumenter) och några slangar som fyller på (energileverantör) med rent bäckvatten och smutsigt avloppsvatten. Det är du som bestämmer vilket vatten som tunnan bör fyllas med.