Fjärrvärme GleSYS | Falkenberg Energi

När kvicksilvret sjunker är det skönt att kunna vrida på värmen. I Falkenberg värmer vi oss numera även med datorkraft. En del av värmen i fjärrvärmenätet kommer från miljöprisade hostingbolaget GleSYS, som under 2020 byggde ett nytt datacenter i kommunen.

Känner du på din dator är den varm när den varit igång ett tag. I en datorhall blir det likadant, fast så mycket mer när varje server värms upp vid användning. GleSYS måste därför effektivt kyla hallen från denna spillvärme för att kunna hålla en konstant temperatur som inte sliter på elektroniken.

Snabbväxande verksamhet

GleSYS växer snabbt. Företaget startade 1999 och har idag egna datacenter i Falkenberg, Stockholm och Uleåborg i Finland, samt erbjuder molntjänster i Oslo, Amsterdam och London. Företaget har mer än 4 000 kunder i 67 länder. Det nya datacentret är byggt för att möta den fortsatta expansionen.

Låg miljöpåverkan

GleSYS vill erbjuda sina kunder datalagring med låg miljöpåverkan. Det är ett viktigt argument för företagets tjänster. Då är det värdefullt att även kunna ta vara på spillvärmen. Genom ett samarbete med Falkenberg Energi är detta löst på ett hållbart sätt.

I datacentret på Kanslistvägen tas spillvärmen om hand i en värmepump och skickas ut på fjärrvärmenätet. Det har krävt en del planering och tekniska lösningar, men tillsammans har det varit möjligt att lösa uppgiften.

– Utan ett bra samarbete med Falkenberg Energi hade det inte gått. Jag tror att vi kan lära oss väldigt mycket mer i detta samarbete, förklarar Glenn Johansson, vd för Glesys.

Bästa energin

– Spillvärme är den bästa energin ur hållbarhetssynpunkt. Utan fjärrvärmenätet hade den bara gått förlorad, nu kan vi njuta av den i företag och bostäder som skön värme och varmvatten, säger Magnus Hesselmar, affärschef fjärrvärme på Falkenberg Energi.