Frågor om fjärrvärme | Falkenberg Energi

Vi hoppas att du skall hitta all information du söker som handlar om fjärrvärme och klimatsmart uppvärmning här. Om du saknar något eller funderar kring något annat i vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till oss.

Vem äger och ansvarar för min fjärrvärmeanläggning?

Falkenberg Energi äger mätare och avstängning på inkommande ledning. Kunden äger fjärrvärmeväxlaren.

Hur ofta behöver min fjärrvärmemätare bytas?

Din fjärrvärmemätare behöver bytas vart tionde år p.g.a. revision och det är Falkenberg Energi som byter mätaren.