Solel Sörby Retreatcenter | Falkenberg Energi

I vacker miljö kring Vessigebro har familjen Abel skapat en miljödiplomerad retreat- och kursgård som är helt fri från fossila bränslen. 2014 tilldelades de Falkenbergs kommuns miljöpris och 2018 fick de Företagarnas pris som Hållbarhetsföretag.

Grön rehab

På Sörby Retreatcenter startades Hallands första rehabiliteringsträdgård för sjukskrivna. Vid stress och utmattning har forskning visat att naturen är den bästa platsen för återhämtning.

Att leva hållbart och ekologiskt

Att leva hållbart i praktiken bygger på en helhetssyn. Byggnadsmaterial och färg är miljöklassade, gårdens bilar drivs med biogas. Maten är till stor del närodlad och ekologisk. Sörby Retreatcenter är en av de första premierade Slow Foodserveringarna i Halland med ett KRAV-certifierat kök.

2016 installerades en solcellsanläggning på 10 kW. Det mesta av årsproduktionen på drygt 11 000 kWh förbrukas i verksamheten, endast 2 500 kWh matas ut på nätet och säljs.

– För 20 år sedan kom vi till Sörby och föll genast för skönheten i landskapet och för möjligheterna att leva ekologiskt och hållbart med stor självförsörjning. Den röda tråden är att leva gott nu utan bekostnad av den ekologiska balansen och kommande generation.

Liselotte och Vagn Abel