Installationsregler | Falkenberg Energi

För oss på Falkenberg Energi är det viktigt att det inte råder några oklarheter kring vad som gäller i olika installationssammanhang. Nedan finns ett utarbetat dokument där teknisk anvisning beskrivs. Dokumentet behandlar föranmälningsprocessen och förtydligar och kompletterar gällande regelverk.

FEAB Tekniska anvisningar för elinstallation 2204