Teknisk anvisning & Installationsregler | Falkenberg Energi

För oss på Falkenberg Energi är det viktigt att det inte råder några oklarheter kring vad som gäller i olika installationssammanhang. Nedan finns utarbetade dokument där tekniska villkor beskrivs för anslutning av lågspänning respektive högspänning. Dokumenten behandlar föranmälningsprocessen och förtydligar och kompletterar gällande regelverk.

Tekniska villkor för anslutning av Lågspänning 2308

Tekniska villkor för anslutning av Högspänning 2407