Så räknas fjärrvärmepriset ut | Falkenberg Energi

Fjärrvärmen ska vara konkurrenskraftig och rättvis för alla kundgrupper och ge incitament för en bra miljöprofil. Därför tillämpar vi en prissättning som bygger på flera delar.

Anslutningsavgift

Du betalar en engångskostnad när du första gången ansluter din fastighet till fjärrvärmenätet. Den beror på hur stor anslutning du behöver.

Fjärrvärmepris för villa

Fjärrvärmepriset för en normalstor villa beräknas genom att lägga ihop Fast pris + Energipris + Flödespris.

  • Fast pris är en årlig avgift som täcker din del av den löpande kostnaden för fjärrvärmenätet.
  • Energipris är vad du betalar för den volym värme som vi producerar till din villa.
  • Flödespris är kostnaden för den mängd vatten som behöver strömma igenom din värmeväxlare för att du ska kunna tillgodogöra dig tillräckligt mycket värme. En väl injusterad växlare behöver ett lägre flöde, medan en mindre effektiv växlare behöver ett högre vattenflöde för att få samma värmemängd.

Fjärrvärmepris för större fastighet

Fjärrvärmepriset för en större fastighet beräknas genom att lägga ihop Fast pris + Effektpris + Energipris + Flödespris.

  • Fast pris är en årlig avgift som täcker din del av den löpande kostnaden för fjärrvärmenätet.
  • Effektpris baseras på hur stor maximal effekt fastigheten behöver för att täcka värmebehovet om det skulle bli -18°C. Vi tar fram en unik effektsignatur för din fastighet, som bygger på uppmätta månadsmedeleffekter i relation till månadsmedeltemperaturer. Med hjälp av dessa uppgifter kan effektbehovet vid -18°C beräknas. Vi gör detta för de två senaste åren och fastighetens signatureffekt blir medelvärdet av de två beräkningarna. Vartannat år gör vi om beräkningen.
  • Energipris är vad du betalar för den volym värme som vi producerar till din fastighet.
  • Flödespris är kostnaden för den mängd vatten som behöver strömma igenom din värmeväxlare för att du ska kunna tillgodogöra dig tillräckligt mycket värme. En väl injusterad växlare behöver ett lägre flöde, medan en mindre effektiv växlare behöver ett högre vattenflöde för att få samma värmemängd.