Sälja solel | Falkenberg Energi
Genom att installera solceller på taket kan du som kund hos Falkenberg Energi sälja överskottet av din solel till Falkenberg Energi

Solen är en naturlig, miljövänlig och kostnadsfri energikälla. Varje timme tar jorden emot lika mycket energi från solen som vi människor gör av med på ett helt år. Det är därför viktigt att ta vara på naturens krafter och omvandla solljus till el.

Alla kan hjälpa till för att vi ska kunna ställa om elproduktionen till mer förnybar el. Ett sätt att bidra är att installera solceller och producera sin egen el. Vi har gjort det enkelt och lönsamt för våra kunder att sälja överskottselen till oss. Detta är vårt sätt att bidra till att elproduktionen från sol skall öka.

Som kund hos Falkenberg Energi främjar du en renare energiproduktion, vilket kommer vår gemensamma miljö till nytta. Glädjande nog kan vi konstatera att fler och fler sätter upp solceller på sina tak. Nu har vi närmare 1200 elhandelskunder med egna solcellsanläggningar. Det innebär att 5 % av den elenergi vi säljer kommer från solenergi som våra mikroproducenter producerat.

Har köpt och investerat i solceller så så kan du sälja din överskottsel till oss.