När du flyttar ut | Falkenberg Energi

Om du är elkund behöver du anmäla flytten till både elnätsbolaget, det vill säga bolaget som äger elnätet där du bor, och till elhandelsbolaget som du köper elen av.

Om du bor inom vårt elnät

Bor du inom Falkenberg Energis elnätsområde och köper el av oss behöver du bara ringa ett samtal till vår kundservice för en slutavläsning. Anmäl din flytt till oss senast 30 dagar innan avflyttningsdatum. Om du bor i en hyreslägenhet kan det vara bra att veta att du som regel betalar el lika länge som du står på hyreskontraktet.

Vi behöver veta

 • Vilken dag elleveransen ska upphöra, det vill säga vilken dag du flyttar ut.
 • Namn och personnummer på den person som flyttar in efter dig. Om du bor i en lägenhet går det också bra med hyresvärdens namn och telefonnummer.
 • Din nya adress så att vi vet var slutfakturan ska skickas.

Elnätsföretaget ansvarar för att elmätaren läses av, så att du får betala rätt summa på din slutfaktura. Om du inte kommit överens om något annat med ditt elhandelsföretag, upphör ditt elavtal att gälla när du flyttar ut.

Om du bor utanför vårt elnät

Om du bor utanför Falkenberg Energis elnätsområde måste du kontakta ditt nätbolag för att anmäla din flytt. Din nätägare skickar sedan en elektronisk uppsägning till oss samma datum. En bekräftelse på uppsägningen skickas i sin tur från oss.

Vill du teckna elavtal med Falkenberg Energi på din nya adress är du välkommen att kontakta oss.

Uppsägning av elabonnemang

  Avregistrera mig som elnätskund på nedanstående anläggning:

  ** Se anläggnings-ID på din nuvarande elnätsfaktura.
  * Obligatorisk uppgift.
  För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, läs mer här. Den här sidan är skyddad av reCAPTCHA; Googles Privacy Policy samt Terms of Service tillämpas.