Avbrottsersättning | Falkenberg Energi

Avbrottsersättning och skadestånd

Du som är ansluten till vårt elnät och drabbas av ett elavbrott som varar minst 12 timmar i följd har enligt ellagen normalt rätt att få avbrottsersättning. Ersättningen är 12,5 % av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 900 kr. Storleken på ersättningen ökar sedan i trappsteg med 25 procentenheter, eller minst 900 kronor, per varje påbörjad 24-timmarsperiod. Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska utgå.

Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning. Den betalas ut per automatik i samband med någon av de efterföljande fakturorna. Om du efter fem månader ändå inte fått någon ersättning, bör du dock kontakta vår kundservice.

Skadestånd

Enligt reglerna i ellagen kan du som drabbats av en ekonomisk skada ha rätt till skadestånd. För att få skadestånd krävs inte, till skillnad från rätten till avbrottsersättning, att avbrottet har varat viss tid utan du kan även vid ett kort avbrott vara berättigad till skadestånd. Om du vill veta mer kan du ladda ner pdf:en här nedanför, eller besöka Konsumenternas Energimarknadsbyrå.