Avbrottsersättning vid strömavbrott | Falkenberg Energi

Avbrottsersättning

Du som är ansluten till vårt elnät och drabbas av ett elavbrott som varar minst 12 timmar i följd har enligt ellagen normalt rätt att få avbrottsersättning. Ersättningen är 12,5 % av din beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 900 kr. Storleken på ersättningen ökar sedan i trappsteg med 25 procentenheter, eller minst 900 kronor, per varje påbörjad 24-timmarsperiod. Ett avbrott anses ha upphört om elen fungerat oavbrutet i minst två timmar i sträck. Detta gäller dock inte under den första 12-timmarsperioden då elen ska ha varit borta i minst 12 timmar i följd för att ersättningen överhuvudtaget ska utgå.

Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning. Den betalas ut per automatik i samband med någon av de efterföljande fakturorna. Om du efter fem månader ändå inte fått någon ersättning, bör du dock kontakta vår kundservice.

Skadestånd

Enligt reglerna i ellagen kan du som drabbats av en ekonomisk skada ha rätt till skadestånd. För att få skadestånd krävs inte, till skillnad från rätten till avbrottsersättning, att avbrottet har varat viss tid utan du kan även vid ett kort avbrott vara berättigad till skadestånd. För att få rätt till skadestånd krävs att du kan påvisa de skador du lidit av vid strömavbrottet.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Din hemförsäkring täcker i de flesta fall dina förluster och skador. Vi rekommendera därför att du gör en skadeanmälan snarast till ditt försäkringsbolag. Det är det snabbaste och enklaste sättet att reglera skadan och få ersättning på. Vi betalar sedan ut självrisken till dig i de fall vi är ersättningsskyldiga för skadan.

Anmäl och ansök om skadestånd

När du gjort anmälan till ditt försäkringsbolag och fått deras underlag kring beslut/värdering gör du skadeståndsanmälan till oss.  Skriv ut, fyll i och skicka in blanketten för Skadeståndsanmälan (som finns längre ner på sidan). För att vi ska kunna utreda din rätt till ersättning av självrisken behöver vi underlag tillsammans med din skadeståndsanmälan som kan styrka att du äger egendomen, dess värde och vilken skada som uppstått. Din anmälan är komplett när du har bifogat underlag samt försäkringsbolagets beslut.

Beslut om ersättning

Beslut i ditt ärende skickas till dig via mejl eller per post. Eventuell ersättning betalas ut till ditt angivna bankkonto.

Om du vill veta mer kan du ladda ner PDF:en här nedanför eller läsa mer om ersättning vid skada på Konsumenternas Energimarknadsbyrås hemsida HÄR.