Solel Salomonsgård | Falkenberg Energi

På Salomonsgård i Askome glittrar det från fiskevattnet i Ätran och från de nya solpanelerna på ladugårdstaket. Här har gårdens ägare Mikael Salomonsgård investerat för ett hållbart energisystem.

Salomonsgård har idag 40 solpaneler med en beräknad årsproduktion på drygt 12 500 kWh. Elen som produceras från solens kraft minskar klimatavtrycket med 8 800 kg koldioxid jämfört med om elproduktionen hade skett från icke förnybara källor.

När elen inte kan användas på gården säljer Mikael Salomonsgård till Falkenberg Energi, liksom de elcertifikat och ursprungsgarantier som produktionen genererar.

En drömstart

– Verkligheten är faktiskt ännu bättre än kalkylen. Redan under de första tre månaderna producerade jag nästan halva den tänkta årsproduktionen. Det har varit en drömstart för en nybakad elproducent. Finansiellt bär anläggningen redan sina egna kostnader, säger Mikael Salomonsgård.

Bästa förutsättningarna

Ladugårdstaket ligger i perfekt söderläge, med en takvinkel på 43°, och utan något som skuggar. Att solanläggningen har de bästa förutsättningarna kunde Mikael Salomonsgård konstatera när han initialt studerade solinstrålningen på solkartan.

Därefter gick det smidigt att komma i mål. Falkenberg Energi fick uppdraget att sköta nödvändiga myndighetskontakter och ansökningar medan Mikael Salomonsgård tog in offerter från leverantörer av solpaneler.

– Det känns bra att kunna lätta klimatavtrycket med förnybar el från solpanelerna på ladugården.