Ersättning för egen elproduktion | Falkenberg Energi

Vill du producera egen el från vind eller sol och har ett lågspänningsabonnemang inom Falkenberg Energis nätkoncessionsområde? När du ansluter dig till Falkenberg Energis elnät så får du ersättning för det energiöverskott som du producerar. Ersättningar och avgifter hittar du nedan angivna exklusive moms.

Lågspänning Fr.om. 2023-01-01

Avgift inmatning till elnätetEnhetMikroproduktionProduktion
Effekt kWunder 43,5över 43,5
Ersättning för inmatad el (nätnytta)öre/kWh-10-10
Fast avgift, huvudsaklig elanvändningkr/år03000
Fast avgift, huvudsaklig elproduktionkr/år30003000

För dig som har en produktionsanläggning med högspänningsabonnemang och matar in el på elnätet så gäller priserna nedan. Avgifter och ersättningar är angivna exklusive moms.

Högspänning Fr.om. 2023-01-01

Avgift inmatning till elnätetEnhetSmåskaligStorskalig
Effekt kWunder 1 500över 1 500
Fast avgiftkr/år3 00024 000
Abonnemangsavgiftkr/kW 060
Ersättning för inmatad el (nätnytta)öre/kWh-8,80-8,80
Uttagsavgiftöre/kWh10,803,50