Ersättning för egen elproduktion | Falkenberg Energi

Vill du producera egen el från vind eller sol och har ett lågspänningsabonnemang inom Falkenberg Energis nätkoncessionsområde? När du ansluter dig till Falkenberg Energis elnät så får du ersättning för det energiöverskott som du producerar. Ersättningar och avgifter hittar du nedan angivna exklusive moms.

Lågspänning t.om. 2023-12-31

Avgift inmatning till elnätetEnhetMikroproduktionProduktion
Effekt kWunder 43,5över 43,5
Ersättning för inmatad el (nätnytta)öre/kWh-4-4
Fast avgift, huvudsaklig elanvändningkr/år03000
Fast avgift, huvudsaklig elproduktionkr/år30003000

Lågspänning fr.om. 2024-01-01

Avgift inmatning till elnätetEnhetMikroproduktionProduktion
Effekt kWunder 43,5över 43,5
Ersättning för inmatad el (nätnytta) betalas enligtm + k * P(t)m + k * P(t)
m = fast ersättning4,77 öre/kWh4,77 öre/kWh
k = andel spotpriset5,61 %5,61 %
P(t) = Nord Pools spotpris i SE4
Fast avgift, huvudsaklig elanvändningkr/år03000
Fast avgift, huvudsaklig elproduktionkr/år30003000

För dig som har en produktionsanläggning med högspänningsabonnemang och matar in el på elnätet så gäller priserna nedan. Avgifter och ersättningar är angivna exklusive moms.

Högspänning t.om. 2023-12-31

Avgift inmatning till elnätetEnhetSmåskaligStorskalig
Effekt kWunder 1 500över 1 500
Fast avgiftkr/år3 00024 000
Abonnemangsavgiftkr/kW 060
Ersättning för inmatad el (nätnytta)öre/kWh-2,50-2,50
Uttagsavgiftöre/kWh2,302,30

Högspänning fr.om. 2024-01-01

Avgift inmatning till elnätetEnhetSmåskaligStorskalig
Effekt kWunder 1 500över 1 500
Fast avgiftkr/år3 00012 000
Abonnemangsavgiftkr/kW 066
Ersättning för inmatad el (nätnytta) betalas ut enligtm + k * P(t)m + k * P(t)
m = fast avgift2,65 öre/kWh2,65 öre/kWh
k = andel spotpris5,61 %5,61 %
P(t) = Nord Pools spotpris i SE4
Uttagsavgift av el betalar producenten energiavgift för överförd energi enligtm + k * P(t)m + k * P(t)
m = fast avgift2,82 öre/kWh2,82 öre/kWh
k = andel spotpris5,73%5,73 %
P(t) = Nord Pool spotpris SE4
Förklaring av ersättningen/avgifterna
Fast avgift, debiteras månadsvis
Ersättning för inmatad el och energiavgift, debiteras månadsvis för under månaden inmatad/överförd energi. Ersättningen/avgiften består av en fast del per kWh och en rörlig del per kWh som sätts utifrån timpriset på elbörsen (Nord Pool day-ahead) och beräknas timme för timme. På fakturan presenteras medelpriset för månaden.