Ersättning för egen elproduktion | Falkenberg Energi

Vill du producera egen el från vind eller solceller (max 63A, 43,5kW) – så kallad mikroproduktion – och är ansluten inom Falkenberg Energis nätkoncessionsområde? Vi ersätter dig för det energiöverskott som produceras enligt prissättningen nedan. Avgifter och ersättningar är angivna exklusive moms.

Avgift inmatning till elnätetEnhetMikroproduktion
Effekt kW< 43,5
Fast avgift, vid huvudsaklig elanvändningkr/år 0
Fast avgift, vid huvudsaklig elproduktionkr/år1 500
Ersättning för inmatad elöre/kWh-5,0

För dig som har en produktionsanläggning över 43,5 kW och matar in el på elnätet så gäller priserna nedan. Avgifter och ersättningar är angivna exklusive moms.

Avgift inmatning till elnätetEnhetSmåskalig elproduktionStorskalig elproduktion
Effekt kWmax 1 500> 1 500
Fast avgiftkr/år3 00024 000
Abonnemangsavgiftkr/kW/år 060
Ersättning för inmatad elöre/kWh-2,7-2,7
Uttagsavgiftöre/kWh10,803,50