Ersättning för egen elproduktion | Falkenberg Energi

Vill du producera egen el från vind eller sol och har ett lågspänningsabonnemang inom Falkenberg Energis nätkoncessionsområde? När du ansluter dig till Falkenberg Energis elnät så får du ersättning för det energiöverskott som du producerar.

För dig som har en produktionsanläggning med lågspänningsabonnemang och matar in el på elnätet så gäller priserna nedan. Avgifter och ersättningar är angivna exklusive moms.

Lågspänning fr.om. 2024-01-01

Avgift inmatning till elnätetEnhetMikroproduktionProduktion
under 43,5 kWöver 43,5 kW
Fast avgiftkr/år3000*3000*
Ersättning för inmatad el (nätnytta) betalas ut enligtm + k * P(t)m + k * P(t)
m = fast ersättning4,77 öre/kWh4,77 öre/kWh
k = andel spotpris5,61 %5,61 %
P(t) = Nord Pools spotpris i SE4
Förklaring av ersättningen/avgifterna
* Fast avgift tas endast ut ifall det inte finns ett uttagsabonnemang i samma leveranspunkt. Fast avgift debiteras månadsvis.
Ersättning för inmatad el och energiavgift debiteras månadsvis för under månaden inmatad energi. Ersättningen består av en fast del per kWh och en rörlig del per kWh som sätts utifrån timpriset på elbörsen (Nord Pool day-ahead) och beräknas timme för timme. På fakturan presenteras medelpriset för månaden.
För avgifter för uttag samt energiavgifter för uttag av energi på lågspänningsnätet, se respektive uttagsabonnemang.

För dig som har en produktionsanläggning med högspänningsabonnemang och matar in el på elnätet så gäller priserna nedan. Avgifter och ersättningar är angivna exklusive moms.

Högspänning fr.om. 2024-01-01

Avgift inmatning till elnätetEnhetSmåskaligStorskalig
under 1 500 kWöver 1 500 kW
Fast avgiftkr/år3 000*12 000*
Abonnemangsavgiftkr/kW 066
Ersättning för inmatad el (nätnytta) betalas ut enligtm + k * P(t)m + k * P(t)
m = fast avgift2,65 öre/kWh2,65 öre/kWh
k = andel spotpris5,61 %5,61 %
P(t) = Nord Pools spotpris i SE4
Förklaring av ersättningen/avgifterna
* Fast avgift tas endast ut ifall det inte finns ett uttagsabonnemang i samma leveranspunkt. Fast avgift debiteras månadsvis.
Abonnemangsavgift debiteras månadsvis utifrån installerad effekt för produktion.
Ersättning för inmatad el och energiavgift debiteras månadsvis för under månaden inmatad energi. Ersättningen består av en fast del per kWh och en rörlig del per kWh som sätts utifrån timpriset på elbörsen (Nord Pool day-ahead) och beräknas timme för timme. På fakturan presenteras medelpriset för månaden.
För avgifter för uttag samt energiavgifter för uttag av energi på lågspänningsnätet, se respektive uttagsabonnemang.