Driftstatus

Sponsring!

Vi sponsrar klubbar, föreningar och organisationer inom bl a idrott, kultur och miljö i vår Falkenbergs kommun. Vi stöttar främst barn- och ungdomsverksamheter.

Vi satsar på aktiviteter vi tror på och kan stå för. Sponsring är en del av vår totala kommunikation och marknadsföring. Den ska återspegla våra värderingar och vårt varumärke.Blir svaret ja på nedanstående frågor uppfyller ni våra kriterier och har då möjlighet att ansöka om sponsring:


1. Har verksamheten ett fokus på barn och ungdomars utveckling?

2. Når verksamheten till många människor i vår kommun?

3. Finns det möjlighet för oss som sponsrar att delta i aktiviteter där vi når kunder eller potentiella kunder?

4. Passar verksamheten in i vår syn på sponsring? Se vår policy nedan.
 

Välkomna med ansökan!

Ansökan formulär

Sponsringspolicy

Vi sponsrar bl.a.