Klimatbokslut | Falkenberg Energi

För att begränsa klimatutsläppen vill Falkenberg Energi enbart sälja och använda förnybar energi. Klimatbokslutet visar att mer än 99,6 kilowattimmar av 100 nu klarar målet.

Falkenberg Energis klimatpåverkan kan delas upp i utsläpp från verksamheten och undvikna utsläpp. Totalt släppte vår verksamhet ut 259 ton koldioxid, vilket är 30 ton mer än under 2017. Beslutet i början av 2018 att gå över till en helt förnybar bränslemix för fjärrvärmen i Falkenberg innebar att ett lager av eldningsolja används upp under de kalla månaderna i början av 2018. Det ska jämföras med att fjärrvärmen sparar drygt 20 000 ton koldioxid jämfört med om våra kunder skulle ha använt naturgas och värmepumpar istället och att vår vindkraftsproduktion ersatte drygt 700 ton koldioxid. Den undanträngda mängden koldioxid ökade mer än de egna utsläppen för 2018. Det resulterade i en ökad klimatnytta för företaget. Det innebär att den totala utsläppsminskningen från vår verksamhet motsvarar utsläpp från 2900 varvs bilkörning runt jorden.

Målet att få ner utsläppen från våra egna fordon till under 5 ton per år nåddes inte för 2018. Men det finns gott hopp om att klara det för 2019 då nya el- och elhybridbilar införskaffades under slutet av 2018.

Sedan vi gjorde vårt första klimatbokslut för 2015 har företagets utsläpp av klimatgaser minskat med 53 % samtidigt som rörelseresultatet ökat med 26 %.

Det är fjärde året i rad som Falkenberg Energi presenterar ett klimatbokslut tillsammans med andra företag i Halland. Företagen är från alla möjliga branscher, och sporrar varandra i jakten på att minska klimatutsläppen.