Installation av reservkraft i villa & fastighet | Falkenberg Energi

Installera ett reservkraftaggregat till villa och fastighet

För att minska olägenheter vid elavbrott önskar många konsumenter i och runt Falkenberg att installera egna reservkraftaggregat för sin villa och fastighet. Dessa kan vara mobila och skall då anslutas via inmatningsenhet till den fasta installationen. Alternativt kan de vara fast installerade för automatisk eller manuell inkoppling vid strömavbrott. Det är viktigt att anslutningen av reservkraft till huset eller fastigheten förbereds ordentligt och att reservkraftaggregaten anordnas för säker drift. Vid drift från reservkraftaggregat ska anläggningen vara säkert skild från nätägarens nät.

Installation av intag och omkopplare skall göras av en behörig elinstallatör. Elinstallatören sköter kontakten med Falkenberg Energi och hanterar för- och färdiganmälan till oss.