Installation av reservkraft | Falkenberg Energi

För att minska olägenheter vid elavbrott önskar många konsumenter installera egna reservkraftaggregat. Dessa kan vara mobila och skall då anslutas via inmatningsenhet till den fasta installationen. Alternativt kan de vara fast installerade för automatisk eller manuell inkoppling vid strömavbrott. Det är viktigt att anslutning av reservkraftaggregat förbereds ordentligt och att de anordnas för säker drift. Vid drift från reservkraftaggregat ska anläggningen vara säkert skild från nätägarens nät.

Installation av intag och omkopplare skall göras av en behörig elinstallatör. Elinstallatören sköter kontakten med Falkenberg Energi och hanterar för- och färdiganmälan till oss.