Energibalans | Falkenberg Energi

Falkenberg Energi säljer bara förnybar el märkt Bra miljöval och vi har helt biobränslebaserade fjärrvärmeleveranser. Detta innebär att 99,6 % av energin som Falkenberg Energi säljer eller använder är förnybar.

Energibalansen är en sammanställning över all energi som använts, köpts eller sålts av Falkenberg Energi. Drygt 99,8 % av energin är förnybar. Största energislaget i energibalansen är elenergi märkt Bra Miljöval. Därefter kommer trädbränslen följt av bioolja.

Redan för ett tjugotal år sedan gick Falkenberg Energi över till att enbart sälja och producera el märkt Bra Miljöval, dvs endast från förnybara källor enligt Naturskyddsföreningens tuffa krav. Sverige har ett politiskt mål att inte ha några utsläpp 2040. Något Falkenberg Energi uppnådde redan 2018.