Prisutveckling
Rörligt elpris - obundet - öre/kWh
År 2019
Elrpis inkl elcert och påslag
Totalt inkl moms
Januari
67,38
84,23
Februari
57,87
72,34
Mars
49,86
62,33
April
49,02
61,28
Maj
45,10
56,38
Juni
36,27
45,34
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Genomsnitt hela året
50,92
63,65
År 2018
Elpris inkl elcert och påslag
Totalt inkl moms
Januari
39,34
49,17
Februari
48,27
60,34
Mars
53,82
67,28
April
48,51
60,64
Maj
46,34
57,93
Juni
57,55
71,94
Juli
65,07
81,34
Augusti
68,52
85,65
September
64,40
80,50
Oktober
64,61
80,76
November
66,29
82,86
December
63,31
79,14
Genomsnitt hela året
57,17
71,46
År 2017
Elpris inkl elcert och påslag
Totalt inkl energiskatt och moms
Januari
39,55
86,31
Februari
39,07
85,71
Mars
35,70
81,50
April
35,40
80,00
Maj
35,38
81,10
Juni
33,51
78,76
Juli
35,71
85,26
Augusti
38,84
89,18
September
41,61
92,64
Oktober
37,76
87,82
November
41,11
92,02
December
38,55
88,81
Genomsnitt hela året
37,61
85,76
År 2016
Elpris inkl elcert och påslag
Totalt inkl energiskatt och moms
Januari
39,00
85,25
Februari
26,77
69,96
Mars
28,53
72,16
April
28,10
71,63
Maj
29,83
73,79
Juni
39,73
86,17
Juli
35,10
80,38
Augusti
37,02
82,78
September
36,45
82,06
Oktober
44,13
91,67
November
49,06
97,82
December
41,46
88,33
Genomsnitt hela året
36,27
81,83
År 2015
Elpris inkl elcert och påslag
Totalt inkl energiskatt och moms
Januari
35,87
81,59
Februari
36,47
82,34
Mars
31,06
75,58
April
30,68
75,10
Maj
28,34
72,18
Juni
25,77
68,96
Juli
15,15
55,69
Augusti
22,92
65,40
September
27,72
71,40
Oktober
30,76
75,20
November
32,01
76,76
December
25,63
68,79
Genomsnitt hela året
28,53
72,41
Teckna avtal med oss
Här kan du enkelt teckna avtal med oss och dessutom få
Bra Miljöval-märkt el utan extra kostnad.