Driftstatus

Solel - mikroproduktion

Nu gör Falkenberg Energi det lättare för dig att producera din egen förnybara solel. 
Runt om i Sverige ökar intresset för att tillverka sin egen förnybara solel. Falkenberg Energi vill gärna stödja detta och hjälpa kunderna att ta ett ökat ansvar för sin elkostnad.
Den produktionsanläggning du bygger, eller redan har, ska främst täcka ditt eget elbehov. Men vissa timmar kan det bli ett överskott från produktionen som inte går åt till din egen förbrukning. 

Om du är intresserad av att sälja bara ditt överskott av solel (mikro) betalar vi 60 öre/kWh, inklusive moms, för din egenproducerade överskottsel.

Om du är intresserad av att sälja överskottet av solel, elcertifikat och ursprungsgarantier (mikrototal) betalar vi 70 öre/kWh, inklusive moms, för detta. Du kan lätt teckna avtal via denna sida. Vi kommer att skicka ut en bekräftelse så snart vi mottagit ditt avtal och byte av leverantör har godkänts. Vi hjälper dig gärna med ansökan till Energimyndigheten. För denna hjälp debiterar vi en administrativ engångsavgift på 200 kr inklusive moms. 


Se gärna tips och länkar till höger.Sälj ditt överskott idag!
Vi köper även dina elcertifikat och ursprungsgarantier.

Blanketter och länkar
Nedan finns de blanketter du behöver för att kunna sälja överskottsproduktion, elcertifikat och ursprungsgarantier.