Driftstatus

Vertikalaxlad vindkraft

Sedan december 2011 körs långtidstester av verket vid Torsholm, Falkenberg. De som bor i Falkenberg eller som passerat på E6an har kanske sett att verket nu går dygnet runt och levererar vindel till nätet. Testerna är nu inriktade på systemprestanda vid låga och medelstarka vindar och stabilitet över tid.

Bakgrund
Vertical Winds koncept rymmer flera innovationer som har samverkat; den mycket lätta vertikalaxlade turbinen, den effektiva drivlinan utan växellåda, träkomposittornet, den permanentmagnetiserade kabellindade generatorn och den elektriska styrningen. Generatorn sköter tillsammans med ställverket start, stopp och effektreglering, något som ger en mycket effektiv drift och ett lågt slitage.

Projektet går nu in i en ny fas där vi från 12e till sista juli kommer att stänga av verket för att genomföra markarbeten på plats som förberedelser för kommande verk innan drifttesterna återupptas i augusti.

Februari 2010
Landets första större vertikala vindkraftverk byggs i Falkenberg.I februari påbörjade Falkenberg Energi, E.ON och Vertical Wind, installationen av Sveriges första större vertikalaxlade vindkraftverk. Kraftverket är en prototyp med syfte att demonstrera ett helt nytt koncept för vindkraft.

Principen bakom ett vertikalaxlat vindkraftverk är samma som får ett flygplan att lyfta. Kraftverkets vingar har en profil som får dem att vilja lyfta, men då vingarna sitter fast i en turbin på vindkraftverket är det just den kraften som driver turbinen som - via en generator - tillverkar elektricitet.
Fördelen med ett vertikalaxlat vindkraftverk är att det är billigare att driva och att det har potential att låta mindre. Detta tack vare att vi har tekniken på marknivå.

Den nya konstruktionen innehåller en rad innovationer.
En unik fördel är att vindkraftverket styrs elektriskt till skillnad från landets övriga som är mekaniskt reglerade.

Totalt ska fyra vertikalaxlade vindkraftverk byggas i den gemensamma parken i Falkenberg. Alla fyra tillverkas i Vertical Winds nyetablerade lokaler i Falkenberg. Varje verk är på 200 kW, cirka en tiondel av storleken för dagens konventionella vindkraftverk.
Projektet är ett samarbete mellan Vertical Wind, Falkenberg Energi, E.ON samt Energimyndigheten.

– Det är roligt att forskningsresultat och svensk ingenjörskonst används av energibolag. Jag hoppas att myndighetens stöd ska hjälpa företagen vidare i utvecklingen mot den stora vindkraftmarknaden, säger Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger i en kommentar.

Uppsalaföretaget Vertical Wind har sedan oktober 2009 förlagt delar av verksamheten till Falkenberg. E.ON, Falkenberg Energi, Energimyndigheten och Vertical Wind samarbetar kring att etablera en experimentvindkraftpark utanför Falkenberg för ny, vertikalaxlad vindkraftteknik. Flytten innebär samtidigt cirka tio nya arbetstillfällen på orten. Läs Mer

På Vind 2008 i Malmö 8-10 oktober lanserades samarbetet som innebär att Falkenberg Energi och E.ON köper fyra 200 kW vertikala vindkraftverk av Vertical Wind, vilka kommer att byggas i Falkenberg. Vindkraftverk som har en vertikal vindturbin är i sig ingen nyhet, men det som är unikt med det vertikala vindkraftverk som Vertical Wind har utvecklat är att det har en unik, kraftfull direktverkande generator, som kontrollerar vindturbinen direkt från sin placering i marken. Färre rörliga delar och en enkel och robust konstruktion, gör vägen mellan vind och elnät kortare och stabilare. Det ger låga investeringskostnader, låga kostnader för service och underhåll och en längre livslängd än vad traditionella vindkraftverk kan erbjuda.
Att hitta hållbara lösningar för energiframställning är något som står högt upp på energibranschens agenda. Att utveckla teknik som kan ge kunderna konkurrenskraftig energi både kostnadsmässigt och klimatmässigt ligger i alla energibolags intresse. Med detta utvecklingsprojekt skapas förutsättningar för att långsiktigt göra vindkraften kommersiellt mer gångbar.

Fördelar med vertikalaxlade vindkraftverk.

Se vidare på Vertical Winds och E.ONs hemsidor.

För frågor kring projektet hänvisas till:
Jens Melin, Falkenberg Energi, 070-640 57 42{page:block header="