Driftstatus

Falkenbergs Vindkraft ekonomisk förening

Falkenbergs Vindkraft ekonomisk förening har ca 500 st andelsägare i ett 800 kW Enerconverk i Borrby, Simrishamns kommun, Skåne län.


En andel kostar 7 000 kr. Andelen berättigar till köp av 1000 kWh vindel per år. Andelar kan tecknas för hel eller del av årsförbrukningen dock kan endast hela andelar nyttjas.
 
Förbrukning som ej täcks av ditt andelsägande sk kompletteringsel köper du av Falkenberg Energihandel AB enligt det löpande elavtal du tecknar med dem.


Föreningens elpris fr o m 2014-05-01 är 25 öre/kWh inkl elcertifikatsavgift och gäller i samtliga elområden. Totalpriset inkl moms blir 31,25 öre/kWh.


Kontakta Falkenberg Energi AB om du är intresserad av att köpa vindandelar.

När/om du träder ur föreningen åtar sig föreningen att sälja dina andelar vidare.
Nätavgifter tillkommer och påverkas inte av detta medlemskap/avtal.Stadgar för FVEK 2018-04-16.pdf


 

Ordförande
Peter Nygren
peter.andersson.fbg@telia.com
0702-980704
Vice ordförande
Anders Gustafsson
anders@loftyconnemara.se
0708-330055
Sekreterare
Johan Hellström
johan.hellström@tools.se
0703-879995
Teknik och anläggningsansvarig
Lars Andrén
info@drivkraft.nu
0737-080029
Medlemsansvarig
Liselotte Berenzaun Abel
liselotte@sorbyretreatcenter.com
0737-080029
Ledamot
Björn Nilsson
bjorn.e.nilsson@hotmail.com
0705-425082
Adjungerad ledarmot
Markus Bengtsson
markus.bengtsson@falkenberg.se
0346-886728
Kontakta oss
Kontakta Falkenberg Energi AB om du vill köpa vindandelar. 

Telefon 0346-88 67 11