Vi håller våra kundlöften men missade vår riskpolicy under 2022 | Falkenberg Energi
Falkenberg Energi förser företag och privatpersoner med el.
8 mar 2023

Vi håller våra kundlöften men missade vår riskpolicy under 2022

PRESSMEDDELANDE 2023-03-08

Falkenberg Energi med dotterbolaget Falkenberg Elhandel AB var först och säljer sedan 2004 endast el märkt Bra Miljöval enligt Naturskyddsföreningens kriterier. Samtliga elhandelskunder får därmed sin el med landets tuffaste miljömärkning och från förnybara energikällor.

Svarar mot kundlöften
För att kunna stå för kundlöftet att elen kommer från förnybara källor, har elen en så kallad ursprungsgaranti, alltså en garanti som visar var den kommer ifrån. Under förra året köpte vi som vanligt dessa ursprungsgarantier, omfattande ett årsbehov på ca 150 GWh.

Lokal produktion
I första hand kommer ursprungsgarantierna från lokal elproduktion med vind- och vattenkraft samt solcellsanläggningar inom kommunen. Under 2022 var tillgången på ursprungsgarantier låg beroende på svaga vindar och låga vattennivåer. Vi tvingades därmed köpa fler ursprungsgarantier på den externa marknaden.

Extrema priser
Historiskt har inköpen på marknaden skett i slutet av året för att veta vilken volym som behöver kompletteras. Problemet med detta såg vi under 2022 som var ett år med ovanligt höga priser på energimarknaden. De annars stabila priserna för ursprungsgarantier rusade och ursprungsgarantierna utsattes för första gången till och med för spekulation.

Missade riskpolicyn
För att skydda oss mot just denna situation har vi en riskpolicy som anger hur vi ska köpa in ursprungsgarantier. Efter en granskning av revisionen i Falkenbergs kommun konstateras att elhandelsbolaget inte följt den gällande riskpolicyn. Vi har inte handlat löpande utan gjort som vi brukar. Det innebär att bolaget orsakades ökade kostnader på 4,9 miljoner kronor jämfört med om riskpolicyn hade följts. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott anser därmed att elhandelsbolagets vd inte ska beviljas ansvarsfrihet. Förslaget går till kommunstyrelsen 14 mars och sedan fattas beslut på kommunfullmäktige den 28 mars och på bolagsstämman 3 april.

Nu skärper vi våra rutiner
Vi har redan vidtagit åtgärder. Falkenberg Energi har ändrat sina rutiner, inköp och ansvar för elhandel för att minimera framtida risker. En Risk Manager är tillsatt och riskpolicyn för ursprungsgarantier uppdateras. Det ska betonas att de ökade kostnaderna inte har drabbat kunderna.