Driftstatus

Vattenkraft

Hertings kraftstation

Redan 1903 byggdes Hertings kraftstation i Ätran några km uppströms åns mynning i Kattegatt. Denna småskaliga kraftstation är ett utmärkt exempel på hållbar och förnybar energiutvinning med liten miljöpåverkan.

Stationen har under alla år drivits tillsammans med Ätrans berömda laxfiske både uppströms och nedströms Herting. De senare årens minskade fiske har sin orsak i andra mänskliga aktiviteter.

Ätran är utsatt för försurande ämnen från fossila bränslen och hålls vid liv genom "konstgjord andning" i form av stora insatser med kalkning i nederbördsområdet. Genom att nyttja förnybar energi minskar vi på sikt försurningen.


Ny fiskväg Herting/kraftstationen.
Under våren 2006 byggs en ny provisorisk fiskväg med fälla för smolt och besor, även en ny ålledare byggs för nedvandrande ål. Inledande försök med fångst, märkning och återutsättning av nedvandrande fisk kommer att utföras med hjälp av Fiskevårdsteknik AB.


 
Teckna gärna avtal med oss
Här kan du enkelt teckna avtal med oss och dessutom få
Bra Miljöval-märkt el utan extra kostnad.