Utbyggnad av Fjärrvärme | Falkenberg Energi
19 maj 2021

Utbyggnad av Fjärrvärme

Vi bygger för att kunna förse område med fjärrvärme kring Hjortsbergskolan, Ljungholmsvägen och Monarkivägen.

Arbetet planeras att pågå mellan veckorna 21-28. Störningar i framkomligheten kan förekomma under denna period. Berörda hushåll i området ska blivit informerade via SMS.

Vi beklagar eventuella störningar i trafiken och hoppas ni har förståelse för detta.

Vid frågor vänligen kontakta vår kundservice på telefon 0346-88 67 00 alt mejl energi@falkenberg.se