Hur fungerar det att sälja solel | Falkenberg Energi

Vi på Falkenberg Energi vill göra det lätt för dig att sälja din egen förnybara solel. Den produktionsanläggning du bygger, eller redan har, ska främst täcka ditt eget elbehov. Men vissa timmar kan det bli ett överskott från produktionen som inte går åt till din egen förbrukning.

Om du är intresserad av att sälja bara ditt överskott av solel (MikroSol) betalar vi rörligt timspot +10 öre/kWh, inklusive moms. Om du är intresserad av att sälja överskottet av solel och ursprungsgarantier (MikroSol-UG) betalar vi rörligt timspot + 10 öre/kWh samt dubbla marknadsvärdet för ursprungsgarantierna inklusive moms.

Bra att tänka på

Din elmätare behöver bytas till en modell som mäter både förbrukning och utmatad produktion timvis i anslutningspunkten. Bor du inom Falkenberg Energis elnät gör vi detta mätarbyte gratis. Övriga villkor som ska vara uppfyllda för att vi ska kunna köpa din överskottsproducerade solel är att:

  • mängden köpt el överstiger mängden egenproducerad överskottsel under ett (1) kalenderår.
  • du har eller tecknar elhandelsavtal med oss.
  • du har en produktionsanläggning på maximalt 43,5 kW.
  • du har autogiro.

Vid val av MikroSol-UG krävs även en påskriven fullmakt från Energimyndigheten.
Fakturering sker varannan månad.

En administrativ engångsavgift på 200 kr inklusive moms tillkommer om du vill ha hjälp med din ansökan till Energimyndigheten vid försäljning av ursprungsgarantier.

Energimyndigheten har beslutat att från 1 juli 2021 ta ut en fast avgift på 200 kr per certifikatkonto, läs mer om detta på Energimyndighetens hemsida HÄR.

Solkarta

Falkenbergs kommun har tagit fram en solkarta där du som bor i Falkenberg kan se om taket på din byggnad är lämplig för solenergi.

I solkartan finns tak byggda före 2010 med. Kartan tar hänsyn till orientering, lutning och övergripande skuggning. Skuggningar som utgörs av vegetation, skorstenar, ventilationshuvar, burspråk är inte med i beräkningarna. Det kan också finnas avvikelser i uppgiften om takytor beroende på kartunderlagets precision. Solkartan ger ett riktvärde på hur mycket solenergi du kan ta tillvara på ditt tak. Vill du ha mer noggrann bedömning kontakta då en installatör eller motsvarande.

Du får först upp en översiktskarta över Falkenberg. För att få fram ditt hus på kartan zoomar du in genom att klicka på +. När du hittat ditt hus klickar du på det och aktuell information visas. Här kommer du till solkartan.

Mer information hittar du på solelportalen.