Så klimatsmart är Falkenberg Energi | Falkenberg Energi
22 maj 2020

Så klimatsmart är Falkenberg Energi

Idag uppmärksammas vårt fina hållbarhetsarbete i en artikel i Hallands Affärer, en bilaga till vår lokala tidning Hallands Nyheter och Hallandsposten. Nedan kan ni läsa ett axplock ur artikeln. Hela artikeln finns att läsa HÄR.

– Allt fler halländska företag gör klimatbokslut. Ett av dem är Falkenberg Energi som prisats två gånger på kort tid för sina insatser. Det kommunala bolaget lever redan upp till Parisavtalet om 100 procent förnybar energi.

– Falkenberg Energi har gjort stora förbättringar. Deras omställning till ett helt förnybart energisystem tjänar som ett beundransvärt exempel, säger Helena Björkman, hållbarhetsrådgivare på EMC.

Det är föreningen Energi- och miljöcentrum, EMC, med säte i Varberg som ligger bakom klimatboksluten som funnits sedan 2015. Då deltog sex medlemsföretag. 2019 års bokslut har nyligen presenterats. 17 företag, både offentliga och privata, deltog. Fler har varit med under åren, men har av olika skäl valt att gå vidare på egen hand.

Mätningarna över utsläppen sker med hjälp av ett digitalt verktyg. Riktlinjerna utgår från GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocoll), en global standard för beräkning, hantering och rapportering av växthusgasutsläpp.

– Här har i många år funnits en politisk vilja att jobba med förnybar energi. Klimatboksluten ger oss ett verktyg att jobba med baserat på internationella standarder, förklarar Jens Melin, miljöchef på Falkenberg Energi.

Bolaget låg bra till redan 2015. Men fjärrvärmen, som funnits sen 80-talet, var inte helt förnybar. Förutom skogsråvaran flis eldade man med både naturgas och små mängder eldningsolja.

Biogas från Danmark

I dag är fjärrvärmen 100 procent förnybar. De 600 kundernas (lokaler, industrier, flerbostadshus och villor) fastigheter värms upp med flis, biogas från Danmark och bioolja (rester från livsmedelsproduktion).

Elen som säljs kommer från sol, vind och vatten. Inte från kärnkraft.

Hur kan ni garantera det?

– För att vi stoppar in lika mycket sol, vind och vatten i elnätet som kunderna tar ut. Vi garanterar miljövärdet, svarar Jens Melin.

Från 2018 till 2019 minskade energibolaget sina utsläpp med 75 ton koldioxid. Sammantaget har utsläppen av klimatgaser minskat med 65 procent på fem år. I dag kommer 99, 9 procent av all energi som företaget använder från förnybara källor.

Omställningen har lönat sig och har också kunnat kombineras med låga priser. I november fick man utmärkelsen Sveriges nöjdaste företagskunder på elhandel av Svensk Kvalitets Index (SKI). Varberg Energi kom på fjärde plats.

I mars utsåg Företagarna i Falkenberg energibolaget till Årets hållbarhetsföretag.