Resultat 2018 - Bra Miljöval | Falkenberg Energi
18 nov 2019

Resultat 2018 – Bra Miljöval

Varje år genomför Naturskyddsföreningen en kontroll av såld och inköpt miljömärkt el för att säkerställa att miljökraven i kriterierna är uppfyllda, och att elen har sitt ursprung från produktion i godkända kraftverk. Kontrollen är konsumenternas garanti på att den miljömärkta el de har valt att boka/köpa är med i deras elleverans. Rapporten från 2018 års kontroll finns här.