Elpriskompensation till hushållen | Falkenberg Energi
12 jan 2022

Elpriskompensation till hushållen

PRESSMEDDELANDE 2022-01-12 – Finansdepartementet Infrastrukturdepartementet

Regeringen presenterar idag 12 januari ett förslag att avsätta drygt sex miljarder kronor till en elpriskompensation för de hushåll som drabbats av höga elpriser. Kompensationen ska gälla för månaderna; december, januari och februari och kompensationen ska baseras på hushållets elförbrukning per månad. Den exakta utformningen av elpriskompensationen är inte klar än, och kommer att tas fram i dialog med myndigheter, elnätsbolagen och riksdagen och presenteras tidigast i slutet av januari. Vi hänvisar er till regeringens pressmeddelande.

Falkenberg Energi är positiva till förslaget och deltar i elnätsföretagens dialog med Regeringen.