Driftstatus

Styrelse och revisorer

Valda styrelseledamöter under mandatperioden 2019-2023
Ordförande
Björn Jönsson
Ledamöter
David Andersson

Eva Bengtsson

Mats Lundsgård

Gunnar Andersson

Anton Sjöberg

Ingvar Andersson
Personalrepresentant
Thomas Bengtsson

Ulf Ahlqvist
Auktoriserad revisor, Revisionstjänst
Christer Andersson
Revisor ordförande
Jan Johansson
Suppleant
Gösta Svensson