Bolag | Falkenberg Energi

Falkenberg Energi omfattas av moderbolaget Falkenberg Energi AB och helägda dotterbolaget Falkenberg Energi Elnät AB. Falkenberg Energi ägs till 100% av Falkenbergs kommun genom Falkenbergs Stadshus AB. Falkenberg Energi AB har fått uppdraget av Falkenbergs kommun att utveckla, producera, distribuera och handla med energi. Bolaget skall på affärsmässiga grunder svara för energiförsörjning och verka för att andelen förnybar energi ökar i kommunen.

Falkenberg Energi AB
556526-9627

Falkenberg Energi Elnät AB
556461-4831