Driftstatus

VD har ordet

Det har blivit ljusare i Falkenberg

I fjolårets redovisning inledde jag med att säga ”Vi lever i en orolig tid”. Detta påstående kan jag upprepa i år. Oron i Sverige och i världen har snarare tilltagit än bedarrat. Vår strävan att bidra till en ökad trygghet fortsätter på vårt vis och utifrån våra förutsättningar. Det är med tillfredsställelse jag kan se tillbaka på det gångna året. Låt oss göra en tillbakablick på de områden vi har prioriterat.


I mitten av december av 2015 övertog vi skötseln av kommunens gatubelysningsnät. Det fanns en stor underhållsskuld vid övertagandet, varför vi har fått koncentrera oss på att förbättra standarden i gatubelysningen. Vi har nu kommit ifatt och hela kommunen har fått ljusare och tryggare gator. 


Hållbara energileveranser 

Fjärrvärmen utgör en hörnsten i vårt hållbarhetsarbete. Bränslet är till 98 % förnybart och vi jobbar mot att bli helt förnybara. Under det senaste året har vi ytterligare flyttat fram positionerna för fjärrvärmen. Vi har nu en kapacitet som möjliggör att vi kan erbjuda fler kunder fjärrvärme. Detta beror dels på att kunderna effektiviserar sin energianvändning och att vi har investerat i en ny reservpanna. Vi har också ökat effektiviteten i driften. Sammantaget innebär detta inte bara att miljön blir bättre utan även att vi har kunnat sänka priserna betydligt 2016 och 2017. Genom fjärrvärme har vi sparat miljön koldioxid utsläpp motsvarande 25 000 tur och retur flygresor mellan Halmstad och Mallorca. Det är vi stolta över


I syfte att öka andelen förnybart i vårt samhälle så arbetar Falkenberg Energi aktivt med att köpa solel från mikroproducenter, t ex villaägare med solpaneler på taket. Genom enkla kundkoncept underlättar vi för kunden att sälja sin överskotts el till oss. Falkenberg Energi var det första energibolaget i Sverige som bara säljer el märkt Bra Miljöval. Att sälja ett av världens i särklass tuffaste miljömärkningar på el gör våra kunder till de ambassadörer som bidrar och gör verklig skillnad. På uppdrag av Falkenbergs kommun planerar vi för renovering av kommunens kraftstation Herting. Investeringen kommer att göra anläggningen betydligt effektivare och är ett led i satsningen på destinationen Herting.


Vi har tagit steg mot ännu säkrare energileveranser

Under 2015 inträffade två osedvanligt stora elavbrott. Vi har därför under året prioriterat åtgärder i vårt elnät, som ska öka leveranssäkerheten. Detta i kombination med att Falkenberg växer har gjort att vi planerar för ytterligare en mottagningsstation i elnätet. Det pågår för närvarande en förstudie. Den nya mottagningsstationen beräknas vara på plats 2019. Vi har också fortsatt att ersätta luftledningar med markförlagd kabel. Nu har vi 20 km kvar. År 2020 ska alla luftledningar vara borta.

Vi har också på fjärrvärmesidan ökat driftsäkerheten genom installation av två nya distributionspumpar, ett nytt styrsystem samt etableringen av den nya reservpannan.


Kundernas synpunkter bidrar till förbättringar

Företaget har tidigare deltagit i Svensk Kvalitetsindex (SKI) årliga kundmätningar av energibranschen. Vi har där kommit mycket bra ut, speciellt när det gäller vår miljöprofil. Under 2016 beslutade vi att avstå från att delta på grund av att mätningarna av vår image har visat en mycket stabil utveckling samt av kostnadsskäl. Istället har vi börjat få fortlöpande synpunkter på vår hemsida från våra kunder. Detta ger oss aktuella synpunkter och möjliggör snabbare förbättringar.


Vår ekonomi är fortsatt god

Vi försöker kombinera en stram hållning av vår ekonomi med att utveckla företagets verksamheter. Vi kan därför även för 2016 redovisa ett gott ekonomiskt resultat, trots att vi hade ytterligare ett varmt år. Exempel siffror som verifierar detta är en avkastning på totalt kapital om 11,6 % och en soliditet om 51,1 %. 


Engagerade och nöjda medarbetare

Sakta men säkert lever vi bättre och bättre upp till vår värdegrund. Vår årliga medarbetarundersökning visar tydligt på detta. Efter att ha legat på en rätt låg nivå för tre år sedan har det s.k. Nöjd-Medarbetar-Indexet (NMI) ökat varje år och den senaste mätningen i höstas visar på ett index om 72. Ett annat sätt att mäta medarbetarnas nöjdhet och lojalitet är att mäta om medarbetarna kan tänka sig att rekommendera Falkenberg Energi som arbetsplats (NPS). Här kan vi konstatera att vi har många ambassadörer och en stark uppgång.


En spännande men tryggare framtid

Jag hoppas att jag nästa år inte behöver konstatera att vi lever i en orolig tid utan att världen har blivit tryggare. Allra viktigast är att vi dagligen sköter vår basverksamhet på ett så bra sätt som vi bara kan. Med våra leveranser och vår service underlättar vi i kundens vardag. Vi tar ett allt större samhällsengagemang. Ett gott samarbete gör att vi tillsammans kan gå från ord till handling i betydligt fler frågor.


Vi inom Falkenberg Energi ska göra vårt yttersta för att bidra med vad vi kan göra inom området energi och miljö för att förse er med ljus, kraft och värme.


Tack! 

Under 2016 fick vi till stora delar ny styrelse, en ny ordförande och undertecknad fick förtroendet att efter ha varit tf. VD från 1 september 2015 nu bli VD fr.o.m. 1 juli 2016.

 Jag vill tacka samtliga medarbetare på Falkenberg Energi, våra kunder och leverantörer för att med fortsatt goda insatser ha bidragit till att 2016 blev ytterligare ett bra år. Tack även till våra samarbetspartners, styrelsen och alla andra, som på olika sätt bidragit till vår positiva utveckling. Bra jobbat! Bo Anders Antonsson

VD


Bo Anders Antonsson VD