Nytt kundsystem! | Falkenberg Energi
15 okt 2020

Nytt kundsystem!

Vi håller på att byta vårt kundinformationssystem. Det är anledningen till att månadens fakturor är något försenade. Vår förhoppning är att de ska skickas under v.42. Fakturorna har ett nytt utseende och vår avsikt är att de ska vara mer lättförståeliga.

Systembytet innebär även vissa förändringar på Mina sidor. Vi är medvetna om att funktionaliteten är något begränsad. Förbättringsarbetet pågår kontinuerligt för att tillgodose våra kunders behov.

Välkomna att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar.

Ni når oss på 0346-886700, alt energi@falkenberg.se