Driftstatus

Fjärrvärmeutbyggnad!

Problem med framkomligheten kan förekomma.
Störningar pga. fjärrvärmeutbyggnad!
Det kommer vara begränsad framkomlighet kring Lotsgatan & Fiskaregatan
under en 7-8 veckors period i 2 olika etapper.

Etapp 1: Vecka 37/38 till 40/41
Etapp 2: Vecka 40/41 till 44/45

Under denna period kommer vi vara i ert område och gräva för
nybyggnation av fjärrvärme.

Berörda kommer bli informerade.
Hoppas ni har överseende med detta.

Vid frågor kontakta
Jesper Jakobsson 070-334 92 83
Anders Andersson 070-528 67 25
Alt. 0346-886700