Driftstatus

Oseriösa elhandlare i farten

Just nu verkar det vara högsäsong för elhandelsbolag som bedriver telefon-försäljning med mycket tveksamma försäljningsmetoder. 
Det har uppdagats att bl. a Stockholms elbolag ringer runt till företagskunder i Falkenbergs kommun, med budskapet ”Vi samarbetar med Falkenberg Energi och ger er ett lägre elpris”. Kunden uppfattar att de tecknar avtal med Falkenberg Energi. Falkenberg Energi samarbetar inte med Stockholms Elbolag. Tyvärr lurar dessa bolag in kunden i avtal med uppsägningstider från 12 till 24 månader med sina mycket tveksamma försäljningsmetoder, säger Falkenberg Energis VD Bo Anders Antonsson som vill uppmärksamma problematiken. Det har även varit inslag på SVT nyheter och i Plus om detta fenomen, där bl. a elhandelsbolaget Nordic Green tvingat till sig elavtal av kunder på tveksamt sätt genom bl. a dörrknackningskampanjer.

Har du utlovats samfakturering och billigare el med det nya elavtalet, men upptäcker att företagets elkostnader istället ökar? Och elavtalet visar sig ha 24 månaders uppsägningstid när du lovats att det ska kunna avslutas när som helst? På Energimarknadsbyråns hemsida finns svar på hur man konkret kan gå till väga för att ta sig ur ett oönskat elavtal som tecknats på felaktiga grunder: 

- Vi på Falkenberg Energi samverkar gärna för att underlätta för konsumenten men har inte och får inte ha samarbeten där våra elnätskunder erbjuds bättre priser från vissa elhandelsbolag. I dessa fall har man nyttjat vårt varumärke för att skapa trovärdighet i försäljningen och det är inget vi står bakom, säger Bo Anders Antonsson.

Bolagen som ringer lockar ofta med samfakturering, vilket innebär att kunden får elnätskostnader och elhandelskostnader på samma faktura och det är i sig bra men det berörda bolaget tar ofta ut en fast månadsavgift för tjänsten, något man som kund bör vara uppmärksam på.

- Med dagens moderna betallösningar kan man som elnätskund välja digital faktura eller autogiro från oss vilket gör det väldigt enkelt att betala fakturan. Vi har inga och får inte ha några faktureringsavgifter, oavsett hur man väljer att ta emot sin faktura, avslutar Bo Anders Antonsson.