Driftstatus

"Störningar i trafiken"

Arbete med nybyggnation av Fjärrvärmeledning längs Kvekatorpsvägen, Åkarevägen och Tångvägen. Detta arbete kommer pågå från 6 juni till 15 oktober. Arbetet kommer påverka trafiken längs dessa vägar, det inkluderar även gång och cykeltrafik.
Vid frågor kontakta
Jesper Jakobsson 070-334 92 83 
Anders Andersson 070-528 67 25