Driftstatus

Klimatbokslut 2018

Sverige har ett politiskt mål att inte ha några klimatgasutsläpp 2040. Falkenberg Energi uppnådde målet redan 2018.

Falkenberg Energi presenterar, för fjärde året, sitt klimatbokslut för att belysa vikten av näringslivets engagemang i klimatfrågan. Initiativet sker tillsammans med 13 andra företag samt, Energi och Miljöcentrum (EMC). 

Läs mer om vårt klimatbokslut.