Driftstatus

Idag lanseras Klimatbokslut Halland 2017

För att begränsa klimatutsläppen vill Falkenberg Energi enbart sälja och använda förnybar energi. Klimatbokslutet visar att mer än 99,5 kilowattimmar av 100 nu klarar målet. 

 – Vi gjorde en rejäl sänkning av klimatutsläppen under 2017. Vi har tagit ett stort kliv mot att bli helt förnybara, konstaterar miljöchef Jens Melin.


Under 2016 släppte Falkenberg Energi ut 350 ton av klimatgasen koldioxid. 2017 sjönk det till 230 ton, trots att försäljningen av energi ökade.


Så här ska det bli ännu bättre:

• All el är redan förnybar och klarar kriterierna för Bra Miljöval, Sveriges tuffaste miljömärkning för el.

• Fjärrvärmen var under 2017 förnybar till 99,1 procent. Värmen kom främst från eldning av flis, från ved som inte duger till sågat timmer, men med lite spets av fossil naturgas. Den byts nu ut mot förnybar biogas som utvinns exempelvis genom rötning av matavfall. Bra blir ännu bättre.
• Diesel har använts i inköpta transporter och i företagets fordon, i de som inte kan tanka förnybar el och biogas. Även här är förbättring på gång.


– I slutet av 2017 började vi byta ut diesel i våra bilar mot EcoPar Bio, ett helt förnybart drivmedel. Förbättringen ser vi detta år, säger Jens Melin.


Det är tredje året i rad som Falkenberg Energi presenterar ett klimatbokslut tillsammans med andra företag i Halland. Företagen är från alla möjliga branscher, och sporrar varandra i jakten på klimatutsläpp.

Klimatbokslut

Läs vårt klimatbokslut här.