Driftstatus

Energiskatten flyttar

Vid årsskiftet flyttade energiskatten för el till elnätsfakturan. Samtidigt höjdes skatten till 41,38 öre/kWh inklusive moms.
Riksdagen har bestämt att elnätsbolagen nu ska fakturera skatten. Tidigare var det elhandelsbolagen. Den förändringen påverkar inte totalkostnaden för dig. Däremot höjdes energiskatten från årsskiftet med 0,75 öre/kWh.

• Du köper elen från Falkenberg Energi och vi svarar för elnätet. Då märker du inte av att skatten flyttat, eftersom det är samma faktura.

• Du köper din el från oss men har eldistributionen från ett annat bolag. Fakturan från Falkenberg Energi blir lägre utan energiskatt, men fakturan från ditt nätbolag ökar med energiskatten.

• Du är ansluten till Falkenberg Energis elnät men köper din el från ett annat bolag. Din elnätsfaktura från oss blir högre med energiskatt, men det jämnas ut av att fakturan från ditt elhandelsbolag sjunker motsvarande energiskatten.