Nöjd Kundundersökning 2021 | Falkenberg Energi
17 sep 2021

Nöjd Kundundersökning 2021

På måndag den 20 september påbörjas årets Nöjd Kundundersökning för 2021. Undersökningen pågår fram till 31 oktober. Svenskt Kvalitetsindex (SKI) hjälper oss med undersökningen.

– Ett slumpmässigt urval av våra fjärrvärme- och elhandelskunder kommer bli uppringda eller kontaktade via mejl
– Alla svar är anonyma
– Inga känsliga uppgifter efterfrågas av de som genomför undersökningen

Företaget som kommer utföra intervjuerna på uppdrag av SKI heter PFM Research. Telefonnumret de kommer ringa från är 0721416391, 0721427098 och 0767233027. För de kunder som blir kontaktade via mejl är avsändaren @pfmresearch.se