Närvarostyrd belysning installeras i Falkenberg för att spara energi | Falkenberg Energi
18 mar 2024

Närvarostyrd belysning installeras i Falkenberg för att spara energi

Nu tar Falkenbergs kommun steget mot en mer hållbar framtid genom att testa närvarostyrd belysning för att minska energiförbrukningen.

Ett första steg i denna satsning är att byta ut gatubelysningen till LED och i samband med detta testas närvarostyrd belysning på några platser. Bytet till LED gör det enklare att reglera ljuset och dämpa belysningen under perioder med lite trafik eller aktivitet.

– På platser utan närvarostyrning har vi möjlighet att sänka belysningsnivån till 50 procent under natten när trafikintensiteten är som lägst genom att använda en teknik som kallas nattsänkning. På det sättet kan vi minska elförbrukningen. Vi uppnår ännu större energibesparingar när vi installerar närvarostyrd LED-belysning, säger Tommy Johansson, projektledare, Falkenberg Energi.

Första sträckan med närvarostyrd belysning är Lundbergsgatan från Strandvägen via Skogsvägen fram till Fåborgsvägen vid Falkenbergs idrottsplats.

– Vi valde den här sträckan för att vi bland annat behövde byta ut belysningsarmaturerna, men också för att det är en bra sträcka att testa på för att det är en blandning av bostadsgata, parkering och gång- och cykelväg, säger Torbjörn Hansson, gatuingenjör, Falkenbergs kommun.

Kommunen har även installerat närvarostyrning på den nya gång- och cykelvägen mellan Vinberg och Bergagård. Sträckan är ungefär 4 kilometer lång och med drygt 100 belysningsarmaturer.