Driftstatus

Klimatbokslut Halland 2018

Sverige har ett politiskt mål att inte ha några klimatgasutsläpp 2040. Falkenberg Energi uppnådde målet redan 2018.

Falkenberg Energipresenterar, för fjärde året, sitt klimatbokslut för att belysa vikten av näringslivets engagemang i klimatfrågan. Initiativet sker tillsammans med 13 andra företag samt, Energi och Miljöcentrum (EMC).


Viktiga punkter i företagets klimatarbete under det gångna året:

  • 1 januari 2018 ersattes naturgas med biogas inom fjärrvärmeproduktionen och under februari månad användes den sista eldningsoljan i Falkenberg. Det innebär att fjärrvärmen i Falkenberg sedan 1 mars 2018 är helt förnybar.

  • Lantmännen Lantbruk har under 2018 anslutit all sin spannmålstorkning i Falkenberg till fjärrvärmen. 2016 förbrukade spannmålstorkarna fossil naturgas motsvarande 2600 ton koldioxid. All denna energi ersattes under 2018 med 100 % förnybar fjärrvärme.

  • 2018 är även året då beslutet att helt gå över till förnybar biodiesel slår igenom. Falkenberg Energi har en fossiloberoende fordonsflotta och tankar också förnybart i princip till 100 %.

Totalt släppte vårverksamhet ut 259 ton koldioxid. Det ska jämföras med att fjärrvärmen sparar drygt 20 000 ton koldioxid jämfört med om våra kunder skulle ha använt naturgas och värmepumpar istället. Vår vindkraftsproduktion ersatte drygt 700 tonkoldioxid. Det innebär att den totala utsläppsminskningen från vår verksamhet motsvarar utsläpp från 2 900 varvs bilkörning runt jorden.

”Vi ska vara 100 % förnybara”

Sedan första klimatbokslutet 2015 har företagets utsläpp av klimatgaser minskat med

53 % samtidigt som rörelseresultatet ökat med 26 %. En energibalans över all energi som Falkenberg Energi använder och säljer visar att 99,6 % av energin är förnybar.

– Detta visar att vi, i praktiken, redan är fossilfri, säger miljöchef Jens Melin. 

Klimatbokslut

Läs vårt klimatbokslut här.