Driftstatus

Energibalans

Falkenberg Energi säljer bara förnybar el märkt Bra miljöval och vi har biobränslebaserade fjärrvärmeleveranser. Detta innebär att 98 % av energin som Falkenberg Energi bestämmer över är förnybar.

Energibalansen är en sammanställning över all energi som använts, köpts eller sålts av Falkenberg Energi. Bilden nedan visar att drygt 98 % av energin är förnybar. Största energislaget i energibalansen är elenergi märkt Bra Miljöval. Därefter kommer trädbränslen följt av bioolja. Arbetet med att nå ännu högre andel förnybar energi pågår. Främst sker detta inom Fjärrvärme som jobbar med att förbättra bränslemixen och på så sätt få väck de fossila bränslena.