Driftstatus

Konsumenträtt - Vi vill bli bättre

För att vi ska bli så bra som möjligt är det viktigt att du talar om för oss om du inte är nöjd. Du behöver inte vara så formell, det viktigast är att du ger oss möjlighet att rätta till eventuella fel så fort som möjligt. 
Hjälp från Falkenberg Energi
I första hand ska du kontakta vår kundservice  och framföra dina synpunkter eller klagomål. Vi försöker alltid lösa en tvist eller ett ärende direkt med konsumenten. Om du sedan inte är nöjd med hur ditt ärende blivit behandlat av oss kan du givetvis föra din åsikt vidare.

Hos kundservice får du hjälp med ditt ärende eller hjälp att få kontakt med rätt person som kan lösa ditt ärende. Kontakta kundservice på energi@falkenberg.se eller 0346 - 88 67 11.

Om vi har orsakat dig någon form av skada, till exempel i samband med ett strömavbrott, kan du göra en skadeståndsanmälan. Läs mer här.

Extern hjälp
Det finns flera olika myndigheter som kan hjälpa dig med rådgivning kring ditt ärende.

Kommunal konsumentvägledare
Konsumentsekreteraren i kommunen kan hjälpa dig med konsumenträtt och vilka skyldigheter och rättigheter du har som konsument. Rådgivningen är kostnadsfri.
Kontakt via kommunens växel (0346-88 60 00) eller www.falkenberg.se

Konsumenternas Energimarknadsbyrå 
Energimarknadsbyrån är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör energimarknaden.
Kontakt via www.konsumenternas.se

Allmänna reklamationsnämnden – ARN
Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som opartiskt prövar konsumenttvister. Nämnden kan inte ge råd i enskilda ärenden. Vänd dig i stället i första hand till konsumentvägledningen i din kommun.
Kontakt via www.arn.se

Energimarknadsinspektionen (EI)
Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. De kontrollerar bland annat nätavgifterna och leveranskvaliteten.
Kontakt via www.ei.se

Dina rättigheter som konsument
Kundservice

Kontakta Kundservice och få hjälp med ditt ärende eller hjälp att komma i kontakt med rätt person som kan lösa ditt ärende


Kontakta Kundservice
0346 - 88 67 11