Info om mätarbyte i Falkenberg | Falkenberg Energi
8 okt 2021

Info om mätarbyte i Falkenberg

Då kommer vi till dig
Nu är alla etapper klara och vi håller på med de mätare vi ej kommit åt tidigare. Vi kommer göra ytterligare ett besök och är ingen hemma lägger montören en lapp i brevlådan.

Har du frågor angående detta eller vill boka en tid kontakta Falkenberg Energi via mejl energi@falkenberg.se eller telefon 0346-886700. Vi har öppet helgfria dagar mellan 08:00-15:00.

Hur känner du igen oss
Montörerna som kommer och gör mätarbytet kommer från Falkenberg Energi eller från en inhyrd firma som heter ETS. Montören visar upp legitimation. På deras bilar kommer det att finnas en magnetskylt som visar att de arbetar på uppdrag av Falkenberg Energi.

Vi jobbar snabbt
Själva mätarbytet går relativt fort. Räkna med att strömmen bryts under cirka 15 minuter. Efter bytet väntar montören till dess att mätaren får signal från vårt mätarsystem. Det ska maximalt ta några minuter. Vi vill vara säkra på att kommunikationen fungerar. Underlätta gärna för montören genom att ta bort vad som eventuellt kan vara i vägen för att komma åt mätarskåpet, det uppskattas mycket.

Noggrann dokumentation
All information i din nuvarande mätare dokumenteras, bland annat med foto, innan den monteras ner. Likaså dokumenteras den nya mätaren. Det är viktigt för att säkerställa att din kommande faktura blir rätt.

Hela mätarbytet är testat
Vi genomförde ett pilotprojekt i november då vi bytte runt 100 mätare. Tekniken fungerar som tänkt. Enda svårigheten vi hade med mätarbytet var att vi inte kunde komma in överallt på grund av pandemin. Vi är självfallet mycket försiktiga, av hänsyn till våra kunder och montörerna som gör jobbet, betonar Peter Persson.

Mer info om nya mätaren
Du finner mer information om din nya elmätare HÄR