Höjda nätavgifter 2023 | Falkenberg Energi
Elinstallatör som står och jobbar i en elcentral
30 dec 2022

Höjda nätavgifter fr.om. 2023-01-01

Det fortsatta omvärldsläget med höga elpriser medför ytterligare kostnadsökning från överliggande transmissionsnät. Samtidigt är vi inne i en investeringsfas för en ökad tillväxt lokalt men även för att klara den pågående elektrifiering i samhället för att möta klimatmålen.

För att kompensera för kostnadspåverkan i vårt lokala elnät höjer vi från och med den 1 januari 2023 nätavgiften med i genomsnitt 13% för säkringskunder.

Falkenberg Energi ser kontinuerligt över sina avgifter för att de ska ligga i fas med kostnader, investeringar och gjorda effektiviseringar.

Du kan läsa mer om våra nätavgifter HÄR.