Helheten viktigast när kunderna betygsätter energibranschen | Falkenberg Energi
26 nov 2020

Helheten viktigast när kunderna betygsätter energibranschen

Falkenberg Energi ligger stabilt med toppen av branschrankingen i årets kundnöjhetsundersökning. Årets SKI Energi visar att kundnöjdheten går ner något för branschen så väl som för Falkenberg Energi. Energibolagen har utmaningar med privatkunderna men lyckas desto bättre med företagskunderna. Effekterna av Covid-19 pandemin är tydliga och kombinationen att vara digitala och nära sina kunder är en övergripande utmaning i branschen.

Allt är viktigt och inget kan lämnas åt slumpen. Så skulle man enkelt kunna sammanfatta årets undersökning av energibranschen. Tidigare år har nöjdhet och lojalitet påverkats av enskilda element såsom image och service, men så är det inte längre.