GleSYS storsatsar och bygger klimatsmart datacenter i Falkenberg | Falkenberg Energi
26 aug 2019

GleSYS storsatsar och bygger klimatsmart datacenter i Falkenberg

Ett av Sveriges ledande hostingbolag meddelar idag att de bygger ytterligare ett datacenter i Falkenberg. Stor efterfrågan på molntjänster och hållbar IT-drift i Sverige ligger bakom expansionen som är den största satsningen hittills för GleSYS. Datacentret står klart andra kvartalet 2020.

– Miljö och hållbarhet har varit en viktig utgångspunkt i byggprojektet. Som en stor aktör i branschen kan vi faktiskt göra skillnad. Datacentret kommer att drivas med 100 procent förnyelsebar energi och vi gör investeringar för att återvinna överskottsvärmen från datacentret, säger Glenn Johansson, VD på GleSYS.

Hela anläggningen är dimensionerad för att förse över 1 000 villor med värme genom Falkenberg Energis fjärrvärmenät. Värmeeffekten uppgår till 3 MW, fyra gånger mer än den satsning som tidigare gjorts i GleSYS datacenter i Stockholm, och motsvarar upp till 25 procent av Falkenbergs totala fjärrvärmeproduktion.

– Att vi har möjlighet att samarbeta och innovera tillsammans med GleSYS är betydelsefullt inte bara för oss utan för hela kommunen, säger Bo-Anders Antonsson, VD på Falkenberg Energi.

Samtidigt som byggnationen av det nya datacentret fortskrider går företaget igenom en systematisk förändring i allt sitt miljöarbete.

– I samband med öppningen av det nya datacentret är vår målsättning att även vara klara med vårt nya miljöledningssystem och vara certifierade enligt ISO 14001, säger Glenn.

Fördelaktigt geografiskt läge

Falkenberg är även platsen där GleSYS har sitt huvudsäte och Glenn lyfter fördelarna med ett datacenter placerat på västkusten.

– Rent geografiskt är Falkenberg optimalt för den här typen av satsningar. De infrastrukturella förbindelserna är goda, både när det gäller IT-infrastruktur och med E6 och Västkustbanan i nära förbindelse till datacentret, säger Glenn.

Det nya datacentret i Falkenberg blir en del av GleSYS betydande nätinfrastruktur i norra Europa, med direktaccess mellan några av Nordens största städer samt Amsterdam, Frankfurt och London.

Möter kraftigt ökad efterfrågan på datalagring i Sverige

I det nya datacentret kommer bolaget att kunna erbjuda samtliga av sina tjänster där man lyfter colocation som en av de viktigare med satsningen.

– Allt fler företag inser att de inte har egen kapacitet för att hantera verksamhetskritisk IT-drift. Med vår satsning har vi ännu större möjligheter att hjälpa stora företag med säker och klimatsmart datalagring på svensk mark, avslutar Glenn.

Läs pressmeddelandet på webben och ladda ner pressbilder
Mer information och teknisk data om datacentret

Kontaktpersoner:
Glenn Johansson, VD, GleSYS
glenn@glesys.se
+46 346 738 800

Bo-Anders Antonsson, VD, Falkenberg Energi
bo-anders.antonsson@falkenberg.se
+46 346 88 67 32