Driftstatus

Utsättning av Elkablar - Signalkablar och Fjärrvärmekulvert

Det finns alltid en risk för kablar eller rör i marken där du tänker gräva, borra, spetta eller göra andra liknande markarbeten, därför gör du klokast i att kontakta oss!

Tjänsten är kostnadsfri så du behöver inte tveka att begära utsättning. Önskar däremot beställaren kompletterande utsättning efteråt t.ex. efter borttagning av asfalt eller jordmassor så debiteras denna tid. Eventuella merkostnader i samband med utsättningen, t.ex. trafikavstängning, frånkoppling av ledning etc. faktureras beställaren. Har du inte begärt utsättning och olyckan är framme får du själv stå för kostnaderna. Genom vårt kartmaterial kan vi ofta direkt svara på om det ligger några rör eller kablar inom aktuellt grävområde. I annat fall söker vi ut kablarna på plats och markerar sträckningen.

Vill du ha utsättning av dina egna interna kablar debiterar vi en timkostnad (minst 1 tim).

Ledningskollen.se får du besked om vilka ledningägare som har ledningar nedgrävda i det område som du skall gräva. Du slipper att ringa runt, systemet hanterar din förfrågan till berörda ledningsägare som finns med i ledningskollen.se.

 

Beställning av utsättning sker genom att klicka här: 


ledningskollen.se


OBS! beställning via ledningskollen.se skall göras senast 5 arbetsdagar innan utförandet.

Utsättning utföres på måndagar och torsdagar.


Akuta visningar, t.ex. vid vattenledningsbrott, utförs även andra dagar. När vi gör utsättningen förutsätter vi att beställaren eller utsett ombud befinner sig på platsen för att informera om arbetets omfattning samt för att ta del av ledningskartor och information från vår personal. Beställaren eller utsett ombud godkänner i samband med utsättningen att denne tagit del av informationen, samt förbinder sig att följa anvisningarna.

 


Kontakta oss vid utsättning!
Anmäl fem arbetsdagar innan utförandet av kabelutsätt-
ningen.

Utsättning utföres på måndagar och torsdagar. 

Telefon:
0346-88 67 00
Felanmälan
Om skada uppstår på kabel ska felanmälan omgående göras till Falkenberg Energi AB på
telefon 0346-88 67 02
(alla dagar dygnet runt).