Driftstatus

Vad är fjärrvärme

Det finns inget effektivare sätt att värma upp vår stad än med fjärrvärme.
Idag värms mer än halva Sverige med fjärrvärme. Totalt beräknas att ungefär 3,5 miljoner svenskar på något sätt får sin värme från fjärrvärme, vare sig det är i hemmet, på jobbet eller i skolan. Det betyder att kunderna kan se mycket olika ut, alltifrån en familj i villa till ett stort sjukhus. Den finns på ungefär 570 orter i Sverige och de samlade leveranserna uppgår till cirka 50 TWh. Fjärrvärmen har fortfarande stor potential att växa vidare, till nytta för kunder, samhälle och miljö.

Kunderna blir flera hela tiden även om trenden stiger sakta och en av anledningarna är att det tar tid att bygga ut fjärrvärmenäten.