Driftstatus

Fjärrvärme i Falkenberg

Normalprislista 2019

Klicka på bild för att få upp PDFNormalprislista 2018

Klicka på bild för att få upp PDF


Termer normalprislista
Tariff:
Tariff "Villa" tillämpas för enbostadshus med högst 19 kW ansluten effekt.
Tarifferna FV 2-FV 5 tillämpas efter ansluten effekt (E) som står angiven i kontraktet.

Fasta priser:

Fast- och Effektpriserna beräknas enligt någon av tarifferna beroende på ansluten effekt (E) som står angiven i avtalet.

Energipriser
:
Energipriset baseras på förbrukad (uppmätt) energimängd i MWh
(1 MWh = 1 000 kWh).

Flödespris
:
Flödespriset beräknas på hur mycket vatten (mäts i m3) som strömmar genom fjärrvärmeväxlaren. En väl injusterad växlare har ett flöde på ca 20 m3/MWh.

Ansluten effekt (E):

Den anslutna byggnadens maximala värmebehov i kW. Ansluten effekt (E) baseras på tidigare energiförbrukning eller värmeteknisk beräkning av effektbehovet vid -18o C (DUT) och skrivs in i avtalet.

Revidering av ansluten effekt (E):

Ansluten effekt (E) revideras med 24 månaders mellanrum (gäller ej tariff "Villa"). Falkenberg Energi använder de två föregående årens statistik för att beräkna ansluten effekt (E). För nyanslutna fastigheter görs den första revideringen efter ett år med det första årets statistik som grund.
Kunden underrättas när revideringen ger anledning till ändring av ansluten effekt (E). Ändringen görs per den 1 juli det år revideringen utförs. Avgifterna justeras inte retroaktivt.

Övrigt:

Debitering sker månadsvis i efterskott om inte annat överenskommits.
Förändringar av normalprislistan sker vid årsskifte.
Om leverantörens kostnader skulle öka genom ändrad energiskatt eller genom annan särskild skatt eller avgift äger leverantören rätt att ta ut ett mot de ökade kostnaderna svarande tillägg till energiavgifterna enligt prislistan. Sådan ändring får ske utan föregående underrättelse till kunden.