Driftstatus

Fjärrvärmens miljövärden 2018

Under 2018 fortsatte vi att hålla en hög andel förnybart i vår produktionsmix vilket gör att alla våra fjärrvärmekunder bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Den totala andelen förnybart för de tre fjärrvärmenäten i Falkenberg, Vessigebro och Ullared var under 2018 hela 99%. I Falkenbergsnätet kunde vi också fasa ut den sista andelen fossil produktion från och med mars.

För att värma fjärrvärmevattnet använder vi biobränslen som är restprodukter vilket är väldigt resurseffektivt. Det vi använder mest är träflis och bark som är en restprodukt från skogs- och massaindustrin. Pellets pressas ihop av sågspån som är en restprodukt från sågindustrin och biooljan består av den rest som är för dålig för att bli livsmedel. Nytt för 2018 är att vi ersatt naturgas med biogas som utvinns genom rötning av framförallt gödsel och matavfall.

10,3 % av vår produktionsmix bestod av rökgaskondensering vilket är värme som annars helt gått till spillo.

Vill du se hur mixen fördelade sig för de olika fjärrvärmenäten eller kanske se våra miljövärden redovisade enligt den metod som tagits fram i Värmemarknadskommittén finns de här;

läs mer här.