Driftstatus

Falkenberg

Stora nätet

Utbyggnaden startade 1984 genaom anslutning av flerbostadshus, offentliga byggnader och andra större byggnader i Falkenberg centrum. 

Utbyggnadstakten accelerade i början av 2000-talet och år 2002 byggdes nätet ut till södra sidan Ätran. De senaste åren har utbyggnaden varit marginell.

År 2013 levererades 64 GWh till kunder i centralorten.


Fjärrvärmenätet i Falkenberg centralort